Już są! – Symulator dachowania i symulator zderzeń.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi informuje, że w dniu 03.11.2017 r.  w ramach kontynuacji projektu „Powiat Tucholski zagrożenia widzi, na nie reaguje, przeciwdziała i społeczeństwo edukuje” w ramach rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 )2017 r.) dotarły do nas symulator dachowania oraz symulator zderzeń.

Symulator dachowania jest to urządzenie, dzięki któremu będziemy mogli uświadomić ogromną liczbę osób jak istotne są prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa. Bez względu czy podróżujemy jako pasażerowie, czy kierowca – warto wiedzieć jak postępować w przypadku zagrożenia.

Symulator zderzeń – urządzenie to uatrakcyjni szereg akcji profilaktycznych poświęconych obszarowi ruchu drogowego, ponieważ uczestnicy będą mogli namacalnie przekonać się o ogromnych zagrożeniach. Jeśli ktoś myśli, że ok 10 km/h to nie jest prędkość, to po wypróbowaniu naszego symulatora zderzeń zmieni zdanie. Zapięcie pasów bezpieczeństwa – obowiązkowe!

Zakupione urządzenia będą służyły na terenie całego powiatu, nie tylko do edukowania społeczeństwa w zakładanych w projekcie działaniach. Centrum, w przyszłości, wykorzystując nabyte symulatory, będzie mogło prowadzić edukację społeczeństwa na prośby różnych jednostek powiatowych, wojewódzkich nie tylko w naszym powiecie.

W dniu 03.11.2017 r.  firma realizująca zamówienie przeszkoliła osoby z Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej , Komendy Powiatowej Policji w Tucholi, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi, Starostwa Powiatowego w Tucholi, Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi. Osoby te otrzymały certyfikat uprawniający do obsługi urządzeń.