GOPS w Lubiewie

ul. Wojska Polskiego 8
89-526 Lubiewo
tel./fax (052) 33 492 49
e-mail: gops@lubiewo.pl
NIP: 561-15-71-177
numer konta: 52 8144 0005 2008 0080 1270 0021