GOPS w Kęsowie

ul. Główna 19,
89- 506 Kęsowo 
tel./fax 52 33 44 133

NIP 561-15-80-443
numer konta: 48 8174 0004 0000 0358 2000 0001
e-mail: gops@kesowo.pl