GOPS w Gostycynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Sępoleńska 12a

89 -520 Gostycyn

tel. 052 33 46 200   fax: 052 33 46 200 wew. 58

e-mail: gopsgostycyn1@wp.pl

NIP 561-156-01-27
REGON 340281760
numer konta: 66 8144 0005 2003 0031 4817 0001 – Bank Spółdzielczy Koronowo oddział Gostycyn