Powiatowa Interdyscyplinarna Konferencja na temat przemocy w rodzinie „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy”