FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz zgłoszeniowy można dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi:

  • osobiście,
  • przesłać na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola,
  • przesłać drogą elektroniczną na adres: pcprtuchola.rwc@op.pl,
  • dostarczyć formularz do gminnych ośrodków pomocy społecznej.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY formularz-zgloszeniowy