Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Gostycynie
ul. Okrężna 16B; 89-520 Gostycyn
Dyrektor: Agata Fröhlke
nr tel. 508 430 295
e-mail: domdziecka@tuchola.pl
dyrektor.domdziecka.tuchola@wp.pl
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 w Żalnie
ul. Kościelna 1A; 89-506 Kęsowo
nr tel. 513 875 490