Akcja profilaktyczna – Śliwice

Szkoła Podstawowa w Śliwicach – 24.10.2017 r.