Akcja profilaktyczna – Kiełpin

Szkoła Podstawowa w Kiełpinie – 10.11.2017 r.