Spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci 17.11.2017 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tucholi

zaprasza

Mieszkańców Powiatu Tucholskiego

do udziału

w spotkaniu dotyczącym rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci, które odbędzie się

17 listopada 2017r.

w Zakładzie Aktywności Zawodowej

w godzinach od 9.00-15.30.

Podczas spotkania zaprezentowana będzie idea i procedura zakładania rodzin zastępczych, sytuacja dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz wsparcie dla rodzin.

Liczba miejsc ograniczona.

Proszę o telefoniczne potwierdzenie przybycia do dnia 10.11.2017r.,
pod numerem telefonu: 052 559 20 18

 

Projekt  „Rodzina w Centrum” realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie/Społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego  na lata 2014 – 2020.