Uroczyste otwarcie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi

25 listopada 2021

Uroczyste otwarcie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi

Podsumowanie uroczystego otwarcia Powiatowego Centrum Wsparcia
w Tucholi 18.11.2021 r.

Dokładnie tydzień temu  – 18.11.2021 r. odbyło się  oficjalne otwarcie funkcjonującego już od stycznia br. budynku Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi, jednej z największych inwestycji w dziedzinie pomocy społecznej w regionie.

W otwartym od stycznia kompleksie skupiają się wszystkie powiatowe instytucje pomocowe. Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 10.827.551,94  zł. Powiat Tucholski otrzymał również wsparcie z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych w wysokości 1.000.000,00 zł. Wkład własny Powiatu Tucholskiego na dzień dzisiejszy wyniósł 962.352,47 zł. Powiat Tucholski pozyskał wsparcie na refundację wkładu własnego do projektu Powiatowego Centrum Wsparcia w wysokości do 630.000,00 zł pochodzące ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Obszar E. Dofinansowanie zostanie wypłacone po rozliczeniu projektu.

W uroczystym otwarciu uczestniczyli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki i Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Agnieszka Kłopotek, Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Jarosław Katulski, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PFRON Aleksandra Gierej, Przewodnicząca Rady Powiatu Tucholskiego Dorota Gromowska oraz Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Tucholskiego Halina Janowska- Giłka, Starosta Tucholski Michał Mróz, Burmistrz Tucholi oraz Wójtowie Gostycyna, Lubiewa oraz Kęsowa, przedstawiciel Wojewody Kujawsko- Pomorskiego oraz goście, którzy na co dzień współpracują z Powiatem Tucholskim.

Jak na uroczystości podkreślał Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki: „Umieszczenie różnych podmiotów z dziedziny pomocy społecznej w jednym kompleksie to ogromne ułatwienie dla korzystających z tego typu pomocy, ale także łatwiejsze do koordynowania i bardziej efektywne działania profilaktyczne i edukacyjne”. Natomiast w liście skierowanym do gospodarzy uroczystości Wojewoda Kujawsko- Pomorski Mikołaj Bogdanowicz wyraził przekonanie, że „każdy kto tu przyjdzie z jakimkolwiek problemem, będzie mógł liczyć na wsparcie wykwalifikowanej kadry”.

Z uwagi na pogarszającą się sytuację pandemiczną w ostatnich chwili zapadła decyzja o zorganizowaniu tej uroczystości w podziale na dwie grupy. Podczas spotkania porannego Przewodnicząca Rady Powiatu Tucholskiego Pani Dorota Gromowska wraz z Starostą Tucholskim Panem Michałem Mrozem złożyli na ręce Przewodniczącego Zespołu powołanego do realizacji projektu Pana Zenona Poturalskiego oraz wszystkich członków zespołu podziękowania za przyczynienie się do prawidłowego przebiegu realizowanej inwestycji.

Podczas spotkania popołudniowego nastąpiło uroczyste symboliczne przecięcie wstęgi, którego dokonali uczestnicy WTZ wraz z gośćmi oraz poświęcenie budynku przez księdza Dziekana Grzegorza Kielasa.

Spotkanie umilali swoimi występami uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tucholi: Pani Ola Czapiewska i Pan Adam Singer, którzy również przygotowali własnoręcznie wykonane w pracowniach WTZ anioły i wręczyli je przedstawicielom instytucji, które dofinansowywały tą inwestycję.

Spotkanie było również okazją do przekazania nagrody uczestnikowi Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tucholi Panu Sebastianowi Florkiewiczowi za zdobyte wyróżnienie w XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ Sztuka Osób Niepełnosprawnych” o tytule: „To, co kocham”, a uczyniła to Pani Aleksandra Gierej Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PFRON. Pan Sebastian namalował piękny obraz „Aby dojść do nieba, trzeba oderwać się od ziemi…”

Był też czas na przemowy gości i przekazanie prezentów, które składane były na ręce Pani Anny Toby Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, która obecnie jest osobą upoważnioną przez Zarząd Powiatu Tucholskiego do zarządzania budynkiem Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi. Dyrektor PCPR bardzo serdecznie dziękuje wszystkim gościom za kwiaty, które zdobią obecnie korytarze Centrum oraz wszystkie prezenty, które znalazły już swoje przeznaczenie w salach do prowadzenia terapii.

Jak pokazuje 10 miesięcy działalności funkcjonowanie różnych jednostek w budynku Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi jest to bardzo duże ułatwienie dla osób starszych, niepełnosprawnych, rodzin z dziećmi, które mogą załatwić dużo spraw w jednym miejscu. Obiekt budowlany Powiatowego Centrum Wsparcia w swojej bryle „wchłonął” mury budynku po domu dziecka przy ulicy Kościuszki.

W obiekcie o powierzchni blisko 3,3 tys. m2 mieszczą się:

  • Warsztaty Terapii Zajęciowej;
  • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi;
  • Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, który jest nowością jeśli chodzi o oferowane usługi w powiecie tucholskim, a który oferuje bezpłatne wsparcie kadry specjalistów w ramach środków z NFZ pozyskanych przez Szpital Tucholski. Co ważne nie ma tu rejonizacji więc każdy chętny może skorzystać z świadczonych tu usług;
  • Sale rehabilitacyjne, w których prowadzona jest fizjoterapia oraz terapia prowadzona w salach doświadczania świata i integracji sensorycznej – to też nowości, które są możliwe dzięki środkom finansowym pozyskanym z zewnątrz przez PCPR w Tucholi oraz Stowarzyszenie „Jak w rodzinie”;
  • Sale konferencyjne oraz sala spotkań i mediacji dla rodzin potrzebujących wsparcia;
  • Pomieszczenie dla stowarzyszeń z powiatu tucholskiego;
  • 5 mieszkań wspieranych (3 dla osób niepełnosprawnych oraz 2 dla osób usamodzielniających się z pieczy zastępczej.

 

W linku poniżej znajdziecie Państwo zdjęcia z uroczystości oraz opowiadanie, które w tym dniu było jednym z punktów prezentacji, a specjalnie na otwarcie napisane przez pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi Panią Katarzynę Kotowską.

https://drive.google.com/drive/folders/1si2EF2-cy2YA3fbeMzCaXLe74QtT35Qn?fbclid=IwAR3AG5HqtVYFqNr7csY2wn20cMT7E0XHlvsMbAeGhw62pnBcBRQnKRnlCnI

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. Filip Kowalkowski – Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski

fot. Filip Kowalkowski – Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski

 

fot. Filip Kowalkowski – Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski