Strony WWW przydatne dla fachowo pomagających

Wybór stron internetowych, które mogą szczególnie zainteresować przedstawicieli zawodów fachowego pomagania. Oczywiście to niewielki wycinek bogactwa znajdującego się w sieci. Wybór w oparciu o miesięcznik „Tematy”

www.kajros.pl

Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich „KAJROS”.

www.iip.com.pl

International Institute of Poverty
Poliecalna Szkoła Animacji Środowiska i Terapii I.I.P., Centrum Kształcenia Ustawicznego Kadr Pomocy Społecznej, Wydawnictwo, Środowiskowy Dom Samopomocy, działalność badawcza.

www.niebieskiparasol.org.pl

Niebieski Parasol – Z Nami Łatwiej.
Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol”.

www.wolontariat.org.pl

Centrum Wolontariatu – strony sieci.

www.samisobie.clan.pl,

Strona internetowa, powstała z inicjatywy osób zgromadzonych wokół usenetowej grupy dyskusyjnej pl.soc.inwalidzi.

www.psouu.org.pl

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

www.wrzos.org.pl

Wspólnota Robocza Organizacji Socjalnych: związek stowarzyszeń i innych osób prawnych, działających w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej.

www.etoh.edu.pl

ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych.

www.pts.org.pl

Polskie Towarzystwo Socjologiczne.

www.praca.gov.pl

Serwis informacyjny Urzędów Pracy.

www.brpo.gov.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich.

www.ciop.pl

Centralny Instytut Ochrony Pracy.

www.hipoterapia.org

Fundacja działająca na rzecz integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz walcząca o przynależne im prawa.

www.dombezbarier.com.pl

Program: Dom bez barier.

www.integracja.org

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.

www.amun.com.pl

Są ludzie, którzy nie używają rąk podczas malowania, a malują…

www.dzdn.pl

Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych.

www.dzieci.org.pl

Serwis przeznaczony dla dzieci sprawnych inaczej i ich rodziców.

www.zespoldowna.info

Strona internetowa, forum dyskusyjne, miejsce wymiany informacji i poglądów o osobach dotkniętych zespołem Downa.

www.ptd.edu.pl/

Strona Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

www.resmedica.pl

Vademecum Zdrowia i Medycyny.

www.leki.med.pl

Internetowa Encyklopedia Leków.

www.kardioserwis.pl

Specjalistyczny serwis informacyjny z zakresu kardiologii, skierowany do pacjentów.

www.akson.org.pl

Choroby rzadkie bez tajemnic – serwis dla rodziców i lekarzy, zajmujących się dziećmi cierpiącymi na rzadkie choroby genetyczne, autyzm oraz wcześniactwo i zaburzenia w zakresie psychologii rozwojowej.

www.narkomania.akcjasos.pl

Kim są Anonimowi Narkomani?

www.niepale.pl

Jak rzucić palenie?

www.idn.org.pl/plon

Webring PLON, łączący witryny internetowe dotyczące osób niepełnosprawnych w Polsce.

www.republikadzieci.org

Magazyn internetowy dla rodziców.

www.rak.supermedia.pl

Strona internetowa Narodowej Koalicji do Walki z Rakiem.

www.psychiatria.pl

Portal Psychiatria Online – zbiór informacji przeznaczony dla profesjonalistów psychiatrycznej opieki zdrowotnej: lekarzy, psychologów oraz terapeutów.

www.psychiatria.org.pl

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

www.esculap.pl

Serwis medyczny.

www.psychologia.apl.pl

Wszystko o psychologii i tematyce pokrewnej.

www.ipolska.pl/pomoc

Jeśli odczuwasz chęć popełnienia samobójstwa, odwiedź tę stronę.

www.ptps.org.pl/

Polskie Towarzystwo Pracowników Socjalnych.

www.niebieskalinia.pl

Strony Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

www.parpa.pl

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

www.narkomania.gov.pl

Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

www.misjanadziei.org.pl

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Misja Nadziei”.

www.aids.gov.pl

Krajowe Centrum ds. AIDS.

www.anonimowi-alkoholicy.org.pl

Oficjalna strona Wspólnoty AA w Polsce, opracowana i utrzymywana przez Biuro Służby Krajowej AA w Polsce.

www.autyzm.pl

Pierwszy polski portal poświęcony problemom osób dotkniętych autyzmem oraz innymi zbliżonymi do autyzmu schorzeniami, a także rodzin i innych zaangażowanych w ich problemy ludzi.