Projekt dla osób, której utraciły pracę

07 października 2015

Projekt dla osób, której utraciły pracę

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy realizuje projektu „Powrót na rynek pracy IV – czas na nowy start” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do osób, które utraciły pracę lub są przewidziane do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy. W ramach projektu można ubiegać się o udział w kursach zawodowych dostosowanych do potrzeb uczestnika. 

Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami uczestnictwa w projekcie zamieszczonymi w zakładce Aktualności na stronie internetowej bydgoskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego http://www.pte.bydgoszcz.pl/

Zamieszczona treść ma charakter informacyjny. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach. Użytkownik decydując się na skorzystanie z podanych odnośników czyni to na własną odpowiedzialność.