Poradnictwo specjalistyczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi zaprasza do bezpłatnego korzystania ze specjalistycznego poradnictwa:

– prawnego, w zakresie zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.

– psychologicznego.

 Uwaga! OBOWIĄZUJE WCZEŚNIEJSZA REJESTRACJA.

W celu umówienia się na poradę prosimy o kontakt:

– osobisty, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Kościuszki 16, 89-500 Tuchola,

– telefoniczny, nr telefonu (052) 559 20 18

– mailowy, na adres: pcprtuchola@wp.pl

– korzystając formularza kontaktowego u dołu strony

 Poradnictwo specjalistyczne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. 

Projekt” Rodzina w Centrum 2”

W ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 2” realizowane są następujące formy wsparcia rodziny i pieczy zastępczej:

– specjalistyczne poradnictwo psychologiczne,

– specjalistyczne poradnictwo pedagogiczne,

– specjalistyczne poradnictwo prawne,

– specjalistyczne poradnictwo psychiatryczne,

– terapia rodzinna indywidualna i grupowa,

– mediacje rodzinne,

– grupy wsparcia dla rodziców zastępczych i naturalnych,

– warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży,

– superwizja rodzin zastępczych,

– warsztaty 1-dniowe dla rodzin naturalnych i zastępczych zwiększające kompetencje rodziców,

– warsztaty dla osób usamodzielnianych, przebywających w pieczy wzmacniające ich kompetencje w wypełnianiu ról społecznych.

W 2019 roku odbyły się dwa wyjazdy edukacyjne dla rodzin zastępczych i naturalnych nad morze, których celem było wzmocnienie więzi i poprawa relacji.

Projekt skierowany jest do rodzin naturalnych i zastępczych borykających się z różnymi dysfunkcjami czy problemami opiekuńczo-wychowawczymi.