GOPS w Gostycynie

ul. Sępoleńska 12a
89 – 520 Gostycyn
NIP 561-156-01-27
REGON 340281760
numer konta: 66 8144 0005 2003 0031 4817 0001 – Bank Spółdzielczy Koronowo oddział Gostycyn
e-mail: gopsgostycyn1@wp.pl