Zdjęcie rodziny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

Witamy na nowej stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.

Głównym zadaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

W zakresie zadań PCPR-u znajduje się również organizowanie opieki w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi, całkowicie lub częściowo, pozbawionymi opieki rodziców. Istotną częścią naszej działalności są również zadania związane z wykorzystaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dzięki którym możliwa staje się szybka aktywizacja zawodowa i społeczna osób, które utraciły sprawność organizmu. Placówka koordynuje działania związane z niwelowaniem barier pomiędzy osobami niepełnosprawnymi a resztą społeczeństwa.