Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi

Stowarzyszenie zostało powołane do zrzeszania rodziców dzieci niepełnosprawnych, ich pełnej integracji w społeczeństwie, rehabilitacji społecznej, emocjonalnej i fizycznej, likwidacji trudności w uzyskaniu informacji w zakresie rehabilitacji.

Celem Stowarzyszenia jest otaczanie szczególną opieką i troską rodzin, w których urodziło się dziecko niepełnosprawne, lub wskutek choroby czy wypadku zostało inwalidą, aby jak najwcześniej zapewnić im pomoc materialną i rehabilitacyjną.

Dwa razy w tygodniu spotykamy się w świetlicy celem rehabilitacji (ćwiczenia indywidualne prowadzone przez panią rehabilitantkę). Zajęcia świetlicowe (rysowanie, zabawy, gry, integracja z innymi osobami) są możliwe przy współpracy Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Tucholi i wolontariatu, który bezpośrednio pomaga w zajęciach i w domu osób niepełnosprawnych oraz przy wyjazdach i wycieczkach integracyjnych. 

Nasze Stowarzyszenie organizuje ponadto corocznie Festyn Integracyjny „Marzenia jak ptaki”.

Największym sukcesem naszego Stowarzyszenia jest powołanie do życia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tucholi. W skład Warsztatów wchodzi 8 pracowni (m.in.pracownia plastyczna, krawiecko-dziewiarska i rękodzieła) oraz sala rehabilitacyjna.