Projekt „Razem bezpieczniej”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi jest w trakcie realizacji projektu pt. „Powiat Tucholski zagrożenia w sieci widzi, na nie reaguje, przeciwdziała i społeczeństwo edukuje” dofinansowanego z „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

Coraz więcej kluczowych aspektów życia społecznego i gospodarczego przenosi się do cyberprzestrzeni. Dlatego bardzo ważne jest zbudowanie efektywnego systemu bezpieczeństwa oraz podejmowanie interdyscyplinarnych działań w obszarze prewencji i łagodzenia skutków cyberprzemocy. Równie bardzo istotnym zagadnieniem jest edukowanie społeczeństwa na temat funkcjonowania Centrów Powiadamiania Ratunkowego oraz prawidłowego korzystania z numeru alarmowego 112.

Projekt zakłada przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej dotyczącej zagrożeń dla dzieci i młodzieży związanych z cyberprzestępczością oraz prawidłowego korzystania z numeru alarmowego 112. W projekcie zostały zawarte działania skierowane do dzieci, młodzieży, rodziców oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania i łagodzenia skutków przemocy. Ponadto projekt zakłada także wymianę informacji, nie tylko przez specjalistów, ale także uwzględnienie perspektywy zarówno dzieci i młodzieży, jak i ich rodziców.

KLUCZOWE DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE:

DZIAŁANIE NR 1

Ogłoszenie konkursu plastycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. „Zagrożenia w oczach młodzieży” i wydanie kalendarza na rok 2017 z wykorzystaniem  najlepszych prac.

DZIAŁANIE NR 2

Ogłoszenie konkursu na amatorski spot filmowy poruszający temat zagrożenia bezpieczeństwa w sieci „NIE cyberprzestępczości”.

DZIAŁANIE NR 3

Ogłoszenie konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pt. „Prawidłowe korzystanie z numeru 112”.

DZIAŁANIE NR 4

Uruchomienie portalu edukacyjnego. Portal będzie umożliwiał przedstawienie przygotowanych materiałów edukacyjnych w różnych formach (instrukcje, zdjęcia, prezentacje, filmy, bajki, gry).

DZIAŁANIE NR 5

Organizacja zamkniętej interdyscyplinarnej konferencji na temat przemocy pn. „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy”. Tematem przewodnim konferencji będzie cyberprzemoc i zagrożenia jakie z niej wynikają dla dzieci i młodzieży. W konferencji wezmą udział przedstawiciele służb zajmujących się wspieraniem osób poszkodowanych przemocą – policji, pomocy społecznej, oświaty, kuratorzy sądowi, samorządowcy, przedstawiciele stowarzyszeń, związku harcerstwa.

DZIAŁANIE NR 6

Przeprowadzenie konferencji dla rodziców pt. „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie”. Konferencja będzie miała charakter otwarty, skierowana będzie do wszystkich zainteresowanych rodziców.

DZIAŁANIE NR 7

Organizacja spotkań z rodzicami zastępczymi, kadrą pedagogiczną Domu Dziecka w Tucholi oraz dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej. Spotkanie będzie podzielone na dwa panele – pierwszy skierowany do rodziców zastępczych i pracowników Domu Dziecka w Tucholi, którzy zdobędą wiedzę na temat właściwego nadzoru nad dzieckiem korzystającym z Internetu, niepokojących zachować, typowych sposobów działania przestępców. Drugi panel będzie przeznaczony do wychowanków dzieci, którzy zostaną poinformowani o typowych niebezpieczeństwach, zasadach bezpieczeństwa ograniczających zagrożenia w sieci, sposobach reagowania w sytuacji podejrzenia przestępstwa.

DZIAŁANIE NR 8

Przeprowadzenie spotkań na temat cyberprzemocy oraz działania promocyjno – informacyjne na temat prawidłowego korzystania z numeru alarmowego 112 w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

WSZYSTKIE INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU BĘDĄ NA BIEŻĄCO ZAMIESZCZANE NA STRONIE INTERNETOWEJ POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TUCHOLI W ZAKŁADCE PROJEKTU „RAZEM BEZPIECZNIEJ”.