Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków z dnia 31.08.2011 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

01 września 2011

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków z dnia 31.08.2011 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków z dnia 31.08.2011 r.

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

1) W dniu 31.08.2011r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:

a) Ewa Nadolna – członek Komisji;

b) Alina Kowalska – członek Komisji;

c) Hanna Zielińska – przewodniczący Komisji.

2) Przystąpiono do analizy wniosków, które wpłynęły do Centrum w dniach:

08.08.2011 r. – 30.08.2011 r.

Przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny:

Przedłożono wnioski:

od 581/11 do 628/11 – wnioski rozpatrzono pozytywnie.

3) Wolne wnioski: Brak