Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków z dnia 27.07.2011 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

28 lipca 2011

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków z dnia 27.07.2011 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

1. W dniu 27.07.2011r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:

A. Hanna Zielińska – przewodniczący Komisji;

B. Ewa Nadolna – członek Komisji;

C. Anna Liegmann – członek Komisji;

D. Alina Kowalska – członek Komisji;

2. Przystąpiono do analizy wniosków, które wpłynęły do Centrum w dniach:

01.07.2011 r. – 27.07.2011 r.

2.1. Turnusy rehabilitacyjne:

350/11 wniosek rozpatrzono pozytywnie.

2.2. Przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny:

Przedłożono wnioski:

od 480/11 do 561/11 – wnioski rozpatrzono pozytywnie.

3. Wolne wnioski: Brak