Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków z dnia 16.09.2011 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

17 września 2011

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków z dnia 16.09.2011 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków z dnia 16.09.2011 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

1. W dniu 16.09.2011r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:

a) Hanna Zielińska – przewodniczący komisji;

b) Sylwia Sobczak – członek Komisji;

c) Ewa Nadolna – członek Komisji;

d) Anna Liegmann – członek Komisji.

2. Przystąpiono do analizy wniosków, które wpłynęły do Centrum w dniach:

31.08.2011 r. – 16.09.2011 r.

2.1. Przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny:

od 629 do 661 – wnioski rozpatrzono pozytywnie.

2.2. Turnusy rehabilitacyjne:

350/11 – rezygnacja z dofinansowania.

3. Wolne wnioski: Brak