Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków z dnia 10.11.2011 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

14 listopada 2011

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków z dnia 10.11.2011 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

1. W dniu 10.11.2011r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:

a) Hanna Zielińska – przewodniczący komisji;

b) Alina Kowalska – członek Komisji;

c) Anna Liegmann – członek Komisji;

d) Ewa Nadolna – członek Komisji.

2. Przystąpiono do analizy wniosków, które wpłynęły do Centrum w dniach:

13.10.2011 r. – 09.11.2011 r.

2.1. Przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny:

Od 720 do 756 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;

757 – wniosek rozpatrzono negatywnie;

758 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;

759 – prośba o uzupełnienie braków;

760 – 780 – wnioski rozpatrzono pozytywnie.

2.2. Likwidacja barier technicznych:

72/11 – wniosek rozpatrzono pozytywnie.

2.3. Likwidacja barier w komunikowaniu:

68/11 – pismo o zarejestrowaniu, odpowiedź w terminie późniejszym;

69/11 – pismo o zarejestrowaniu, odpowiedź w terminie późniejszym;

71/11 – pismo o zarejestrowaniu, odpowiedź w terminie późniejszym;

73/11 – pismo o zarejestrowaniu, odpowiedź w terminie późniejszym.

3. Wolne wnioski: Brak