Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków z dnia 08.08.2011 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

09 sierpnia 2011

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków z dnia 08.08.2011 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

1. W dniu 08.08.2011r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:

a) Sylwia Sobczak – członek komisji;

b) Ewa Nadolna – członek Komisji;

c) Alina Kowalska – członek Komisji.

2. Przystąpiono do analizy wniosków, które wpłynęły do Centrum w dniach:

28.07.2011 r. – 05.08.2011 r.

2.1. Przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny:

Przedłożono wnioski:

od 532/11 do 580/11 – wnioski rozpatrzono pozytywnie.

2.2. Likwidacja barier technicznych:

56/11 – wniosek rozpatrzono pozytywnie – 80% dofinansowania.

2.3. Likwidacja barier w komunikowaniu się:

65/11 – wniosek rozpatrzono negatywnie.

3. Wolne wnioski: Brak