Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków z dnia 06.09.2011 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

07 września 2011

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków z dnia 06.09.2011 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków z dnia 06.09.2011 r.

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

1. W dniu 06.09.2011r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:

a) Ewa Nadolna – członek Komisji;

b) Sylwia Sobczak – członek Komisji;

c) Alina Kowalska – członek Komisji;

d) Anna Liegmann – członek Komisji.

2. Przystąpiono do analizy następujących wniosków:

2.1. Likwidacja barier technicznych:

66/11 – wniosek rozpatrzono pozytywnie.

2.2. Turnusy rehabilitacyjne:

267/11 – wystąpiono z opinią do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych;

307/11 – wniosek rozpatrzono pozytywnie.

3. Wolne wnioski: Brak