Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków z dnia 01.07.2011 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

04 lipca 2011

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków z dnia 01.07.2011 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

1. W dniu 01.07.2011r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:

a) Hanna Zielińska – przewodniczący Komisji;

b) Sylwia Sobczak – członek Komisji;

c) Ewa Nadolna – członek Komisji;

d) Anna Liegmann – członek Komisji;

e) Alina Kowalska – członek Komisji;

2. Przystąpiono do analizowania wniosków, które wpłynęły do Centrum w dniach: 11.06.2011r. – 30.06.2011r.

2.1. Likwidacja barier technicznych:

61/11 wniosek rozpatrzono pozytywnie – 60% dofinansowania;

2.2. Przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny:

Przedłożono wnioski:

Od 480/11 do 503/11 wnioski zostały zarejestrowane.

2.3. Turnusy rehabilitacyjne:

343/11 wniosek rozpatrzono pozytywnie;

344/11 wniosek rozpatrzono negatywnie;

345/11 wniosek rozpatrzono negatywnie;

346/11 wniosek rozpatrzono negatywnie;

347/11 wniosek rozpatrzono negatywnie;

348/11 wniosek rozpatrzono negatywnie;

349/11 wniosek rozpatrzono pozytywnie.

3. Wolne wnioski: Brak.