Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 30.12.2011 r.

30 grudnia 2011

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 30.12.2011 r.

1. W dniu 30.12.2011 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:

a) Hanna Zielińska – przewodniczący komisji;

b) Sylwia Sobczak – członek Komisji;

c) Alina Kowalska – członek Komisji;

d) Anna Liegmann – członek Komisji;

e) Ewa Nadolna – członek Komisji.

2. Rozpatrywano wnioski, które wpłynęły do Centrum w dniach od 18.11.2011 r. – 12.12.2011 r.

2.1. Przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny:

od 804/11 do 859/11 – wnioski rozpatrzono pozytywnie;

od 860/11 do 871/11 – wnioski rozpatrzono negatywnie (brak środków).

3. Wolne wnioski: Brak