Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 28.10.2009 r.

29 października 2009

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 28.10.2009 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

1. W dniu 28.10.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:

– Wojciech Wojciechowski- przewodniczący komisji

– Hanna Zielińska – członek komisji

– Ewa Nadolna – członek komisji

– Anna Liegmann – członek komisji

2. Przystąpiono do analizowania wniosków. Komisja wzięła pod uwagę:

– ilość złożonych wniosków na poszczególne zadania

– wysokość szacunkowych środków finansowych PFRON przewidzianych na rok 2009

– ocenę zasadności wniosków

– wpływ odmowy lub udzielenia dofinansowania ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy

– częstotliwość korzystania ze środków PFRON

3. Komisja opiniowała wnioski złożone od 12.10.-27.10.2009 r. na poszczególne zadania:

– Sprzęt rehabilitacyjny (1 wniosek)

1) 516/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków

– Przedmioty ortopedyczne (wpłynęło 30 wniosków)

1) 501/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

2) 473/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

3) 502/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

4) 503/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

5) 504/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

6) 505/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków

7) 506/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

8) 507/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

9) 508/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

10) 509/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

11) 510/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

12) 511/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

13) 512/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

14) 513/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

15) 514/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

16) 515/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

17) 517/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków

18) 518/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

19) 519/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

20) 520/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

21) 521/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

22) 522/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

23) 523/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

24) 524/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

25) 525- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

26) 526- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

27) 527 wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

28) 528- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

29) 529- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

30) 530- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

Likwidacja barier  w komunikowaniu się:

1) 97/09 – poproszono o uzupełnienie braków we wniosku

2) 29/09 – wniosek rozpatrzony pozytywnie, wnioskodawca zostanie poinformowany o dniu podpisania umowy

Sport, kultura, rekreacja i turystyka:

1) wpłynęło 10 wniosków od jednego Stowarzyszenia – wnioski zostaną zarejestrowane

5. Wolne wnioski:

1) Komisja przesunęła termin analizy aktualnych regulaminów i wniosków na poszczególne zadania dofinansowań z PFRON celem naniesienia dodatkowych uwag i zmian do końca października 2009 r.