Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 21.04.2011 r.

22 kwietnia 2011

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 21.04.2011 r.

1. W dniu 21.04.2011r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:

a) Hanna Zielińska – przewodniczący Komisji;

b) Sylwia Sobczak – członek Komisji;

c) Ewa Nadolna – członek Komisji;

d) Anna Liegmann- członek komisji;

W spotkaniu Komisji brała udział p.o. Kierownika PCPR w Tucholi – Pani Anna Toby.

2. Przystąpiono do analizowania wniosków, które wpłynęły co Centrum w dniach: 31.03.11r. – 20.04.11r.

3. Przystąpiono do analizowania wniosków:

3.1 Komisja analizowała indywidualne prośby z zakresu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych:

244/11 prośbę rozpatrzono negatywnie,

156/11 prośbę rozpatrzono pozytywnie,

249/11 prośbę rozpatrzono pozytywnie,

9/11 prośbę rozpatrzono pozytywnie.

3. 2 Przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny:

Przedłożono wnioski:

349/11 wniosek rozpatrzono negatywnie ze względów formalnych,

331/11 do 376/11 wnioski rozpatrzono pozytywnie,

371/11 wniosek rozpatrzono negatywnie,

365/11 wniosek rozpatrzono negatywnie.

3.3 Likwidacja barier technicznych:

55/11, 56/11, 57/11 wnioskodawcy otrzymają pismo o terminie przeprowadzenia wywiadu,

3.4 Likwidacja barier architektonicznych:

54/11 wniosek rozpatrzono negatywnie,

58/11 wniosek rozpatrzono negatywnie.

3.5 Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych:

98/11 indywidualna prośba – rozpatrzono negatywnie,

25/11 wniosek rozpatrzono pozytywnie,

337/11 wniosek rozpatrzono pozytywnie.

3. Wolne wnioski:

Komisja zajęła stanowisko, by w przypadku zadania likwidacji barier technicznych pracownik PCPR przeprowadzał wizje lokalne w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.