Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 16 listopada 2009 r.

02 listopada 2009

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 16 listopada 2009 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

1. W dniu 16.11.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:

– Wojciech Wojciechowski- przewodniczący komisji

– Hanna Zielińska – członek komisji

– Ewa Nadolna – członek komisji

– Anna Liegmann – członek komisji

2. Przystąpiono do analizowania wniosków. Komisja wzięła pod uwagę:

– ilość złożonych wniosków na poszczególne zadania

– wysokość szacunkowych środków finansowych PFRON przewidzianych na rok 2009

– ocenę zasadności wniosków

– wpływ odmowy lub udzielenia dofinansowania ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy

– częstotliwość korzystania ze środków PFRON

3. Komisja opiniowała wnioski złożone od 28.10.-13.112009 r. na poszczególne zadania:

– Sprzęt rehabilitacyjny

1) 536/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

– Przedmioty ortopedyczne (wpłynęło 30 wniosków)

1) 531/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

2) 532/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

3) 533/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

4) 534/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

5) 535/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

6) 537/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

7) 538/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

8) 539/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

9) 540/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

10) 541/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

11) 542/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

12) 543/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

13) 544/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

14) 545/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

15) 546/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

16) 547/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

17) 548/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

18) 549/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

19) 550/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

20) 551/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

21) 552/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

22) 553/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

23) 554/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

24) 555/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

25) 556/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

26) 557/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

27) 558/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

28) 559/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

4. W posiedzeniu komisji brała udział Kierownik PCPR Pani Joanna Hanczewska.

5. Wolne wnioski:

Ze względu na fakt otrzymania dodatkowych środków z PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, Komisja przydzieliła dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego następującym wnioskodawcą: wnioski nr. 191/09, 536/09, 136/09, 291/09, 390/09, 471/09, 516/09, 423/09. Komisja brała pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności oraz schorzenia wnioskodawcy.