Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 14.12.2011 r.

15 grudnia 2011

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 14.12.2011 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 14.12.2011 r.

1. W dniu 14.12.2011 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:

a) Hanna Zielińska – przewodniczący komisji;

b) Sylwia Sobczak – członek Komisji;

c) Alina Kowalska – członek Komisji;

d) Anna Liegmann – członek Komisji;

e) Ewa Nadolna – członek Komisji.

1.1. Likwidacja barier w komunikowaniu:

76/11 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;

77/11 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;

78/11 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;

79/11 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;

80/11 – wniosek rozpatrzono pozytywnie (częściowo);

81/11 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;

82/11 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;

83/11 – wniosek rozpatrzono pozytywnie (częściowo);

84/11 – wniosek rozpatrzono negatywnie;

85/11 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;

86/11 – wniosek rozpatrzono negatywnie;

87/11 – wniosek rozpatrzono pozytywnie (częściowo);

1.2. Likwidacja barier technicznych:

88/11 – sprawdzenie zasadności wniosku.

2. Wolne wnioski: Brak