Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 11.04.2011 r.

11 kwietnia 2011

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 11.04.2011 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 11.04.2011 r.

1. W dniu 11.04.2011r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji PFRON

2. Komisja rozpatrzyła wnioski dotyczące zadań:

Likwidacja barier technicznych:

31/11 wniosek rozpatrzono pozytywnie (80% dofinansowania);

Pozostałe wnioski oczekują na możliwość udzielenia dofinansowania – do wyczerpania środków finansowych

Turnusy rehabilitacyjne:

14/11 wniosek rozpatrzony pozytywnie;

25/11 wnioskodawca zostanie poproszony o przedłożenie zaświadczenia;

37/11 wniosek rozpatrzony pozytywnie;

55/11 wniosek rozpatrzony pozytywnie;

67/11 wniosek rozpatrzony pozytywnie;

77/11 wniosek rozpatrzony pozytywnie;

79/11 wniosek rozpatrzony pozytywnie;

80/11 wniosek rozpatrzony pozytywnie;

94/11 wniosek rozpatrzony pozytywnie;

97/11 wniosek rozpatrzony pozytywnie;

98/11 wniosek rozpatrzony pozytywnie;

110/11 wniosek rozpatrzony pozytywnie;

156/11 wniosek rozpatrzony pozytywnie;

166/11 wniosek rozpatrzony pozytywnie;

167/11 wniosek rozpatrzony pozytywnie;

178/11 wniosek rozpatrzono negatywnie;

182/11 wnioskodawca zostanie poproszony o przedłożenie zaświadczenia;

183/11 wniosek rozpatrzony pozytywnie;

219/11 wnioskodawca zostanie poproszony o przedłożenie zaświadczenia;

229/11 wniosek rozpatrzony pozytywnie;

239/11 wniosek rozpatrzony pozytywnie;

240/11 wniosek rozpatrzony pozytywnie;

258/11 wniosek rozpatrzony pozytywnie;

262/11 wniosek rozpatrzony pozytywnie;

266/11 wniosek rozpatrzony pozytywnie;

275/11 wniosek rozpatrzony pozytywnie – rozpatrzony indywidualnie;

281/11 wnioskodawca zostanie poproszony o przedłożenie zaświadczenia;

287/11 wniosek rozpatrzony pozytywnie;

298/11 wniosek rozpatrzony pozytywnie;

307/11 pismo w sprawie udzielenia dodatkowych informacji;

310/11 wnioskodawca zostanie poproszony o przedłożenie zaświadczenia;

311/11 wniosek rozpatrzony pozytywnie;

312/11 wniosek rozpatrzony pozytywnie;

327/11 wniosek rozpatrzony pozytywnie;

328/11 wnioskodawca zostanie poproszony o przedłożenie zaświadczenia;

330/11 wniosek rozpatrzony pozytywnie;

331/11 wniosek rozpatrzony pozytywnie;

Z uwagi na ograniczone środki finansowe kwota dofinansowania zostanie pomniejszona

o 15%.