Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 10.05.2011 r.

11 maja 2011

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 10.05.2011 r.

1. W dniu 10.05.2011r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:

a) Hanna Zielińska – przewodniczący Komisji;

b) Sylwia Sobczak – członek Komisji;

c) Ewa Nadolna – członek Komisji;

d) Alina Kowalska – członek komisji;

e) Anna Liegmann – członek komisji;

W spotkaniu Komisji brała udział p.o. Kierownika PCPR w Tucholi – Pani Anna Toby.

2. Przystąpiono do analizowania wniosków, które wpłynęły co Centrum w dniach: 21.04.11r. – 10.05.11r.

2.1. Likwidacja barier technicznych:

59/11 wniosek rozpatrzono pozytywnie;

61/11 wnioskodawca otrzyma pismo informujące o terminie przeprowadzenia wizji w miejscu zamieszkania;

Wnioski osób, u których przeprowadzono wizję w miejscu zamieszkania:

55/11 wniosek rozpatrzony pozytywnie;

56/11 wniosek rozpatrzono negatywnie;

57/11 wniosek rozpatrzony pozytywnie;

2.2 Likwidacja barier architektonicznych:

60/11 wnioskodawca otrzyma pismo informujące o możliwości złożenia wniosku na likwidację barier technicznych;

2.3 Turnusy rehabilitacyjne:

338/11 wniosek rozpatrzony negatywnie;

180/11 wnioskodawca zostanie poproszony o przedłożenie zaświadczenia;

2.4 Przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny:

Przedłożono 32 wnioski:

377/11 – 378/11 wniosek rozpatrzono negatywnie ze względów formalnych,

379/11 do 408/11 wnioski rozpatrzono pozytywnie,

9/11 wnioskodawca złożył rezygnację z przyznanego dofinansowania,

23/11 wnioskodawca złożył rezygnację z przyznanego dofinansowania,

109/11 indywidualną prośbę wnioskodawcy rozpatrzono negatywnie,

192/11 indywidualne prośby wnioskodawcy rozpatrzono pozytywnie,

298/11 indywidualną prośbę wnioskodawcy rozpatrzono pozytywnie,

270/11 indywidualną prośbę wnioskodawcy rozpatrzono pozytywnie,

3. Wolne wnioski: