Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 07.12.2009 r.

08 grudnia 2009

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 07.12.2009 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

1. W dniu 07.12.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:

– Wojciech Wojciechowski- przewodniczący komisji

– Hanna Zielińska – członek komisji

– Ewa Nadolna – członek komisji

– Anna Toby – członek komisji

– Anna Liegmann – członek komisji

2. Przystąpiono do analizowania wniosków. Komisja wzięła pod uwagę:

– ilość złożonych wniosków na poszczególne zadania

– wysokość szacunkowych środków finansowych PFRON przewidzianych na rok 2009

– ocenę zasadności wniosków

– wpływ odmowy lub udzielenia dofinansowania ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy

– częstotliwość korzystania ze środków PFRON

3. Komisja opiniowała wnioski złożone od 27.11.-07.12.2009 r. na poszczególne zadania:

– Sport, kultura i rekreacja (wpłynęło 7 wniosków)

1) 22/09- zostało wysłane pismo o zarejestrowaniu wniosku,

2) 23/09- zostało wysłane pismo o zarejestrowaniu wniosku,

3) 24/09- zostało wysłane pismo o zarejestrowaniu wniosku,

4) 25/09- zostało wysłane pismo o zarejestrowaniu wniosku,

5) 26/09- zostało wysłane pismo o zarejestrowaniu wniosku,

6) 27/09- zostało wysłane pismo o zarejestrowaniu wniosku,

7) 28/09- zostało wysłane pismo o zarejestrowaniu wniosku.

– Przedmioty ortopedyczne (wpłynęło 31 wniosków)

1) 580/09- uzupełniono braki we wniosku, rozpatrzono pozytywnie;

2) 583/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

3) 584/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

4) 585/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

5) 586/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

6) 587/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

7) 588/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

8) 589/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

9) 590/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

10) 591/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

11) 592/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

12) 593/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

13) 594/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

14) 595/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

15) 596/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

16) 597/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

17) 598/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

18) 599/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

19) 600/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

20) 601/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

21) 602/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

22) 603/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

23) 604/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

24) 605/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

25) 606/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

26) 607/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

27) 608/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

28) 609/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

29) 610/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

30) 611/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

31) 612/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

4. Wolne wnioski: brak.