Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 01.12.2011 r.

02 grudnia 2011

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 01.12.2011 r.

1. W dniu 01.12.2011 r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:

a) Hanna Zielińska – przewodniczący komisji;

b) Sylwia Sobczak – członek Komisji;

c) Alina Kowalska – członek Komisji;

d) Anna Liegmann – członek Komisji;

e) Ewa Nadolna – członek Komisji.

Rozpatrywano wnioski, które wpłynęły do Centrum w dniach od 10.11.2011 r.

do 31.11.2011 r.

1.1. Likwidacja barier w komunikowaniu:

15/11 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;

14/11 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;

65/11 – pismo o uzupełnienie braków;

71/11 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;

73/11 – wniosek rozpatrzono pozytywnie;

1.2. Przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny:

od 781 do 832 – wnioski rozpatrzono pozytywnie.

2. Wolne wnioski: Brak