Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 27.11.2009 r.

30 listopada 2009

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 27.11.2009 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 27.11.2009 r.

1. W dniu 27.11.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:

– Wojciech Wojciechowski- przewodniczący komisji

– Hanna Zielińska – członek komisji

– Ewa Nadolna – członek komisji

– Anna Liegmann – członek komisji

2. Przystąpiono do analizowania wniosków. Komisja wzięła pod uwagę:

– ilość złożonych wniosków na poszczególne zadania

– wysokość szacunkowych środków finansowych PFRON przewidzianych na rok 2009

– ocenę zasadności wniosków

– wpływ odmowy lub udzielenia dofinansowania ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy

– częstotliwość korzystania ze środków PFRON

3. Komisja opiniowała wnioski złożone od 16.11.-26.112009 r. na poszczególne zadania:

– Przedmioty ortopedyczne (wpłynęły 23 wnioski)

1) 560/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

2) 561/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

3) 562/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

4) 563/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

5) 564/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

6) 565/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

7) 566/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

8) 567/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

9) 568/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

10) 569/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

11) 570/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

12) 571/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

13) 572/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

14) 573/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

15) 574/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

16) 575/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

17) 576/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

18) 577/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

19) 578/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

20) 579/09- wniosek nie spełnia wymogów formalnych, rozpatrzono negatywnie;

21) 580/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

22) 581/09- poproszono o uzupełnienie braków we wniosku;

23) 582/09- wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

– Likwidacja barier w komunikowaniu się:

1) 97/09 – wniosek spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków.

– Sport, kultura, rekreacja i turystyka (wpłynęło 11 wniosków):

1) 11/09 – wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku;

2) 12/09 – wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku;

3) 13/09 – wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku;

4) 14/09 – wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku;

5) 15/09 – wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku;

6) 16/09- wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku;

7) 17/09 – wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku;

8) 18/09 – wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku;

9) 19/09 – wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku;

10) 20/09 – wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku;

11) 21/09 – wnioskodawca otrzyma pismo o zarejestrowaniu wniosku;

4. W posiedzeniu komisji brała udział Kierownik PCPR Pani Joanna Hanczewska.