Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 15.12.2009 r.

18 stycznia 2010

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 15.12.2009 r.

Protokół z posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

1. W dniu 15.12.2009r. w PCPR w Tucholi odbyło się posiedzenie komisji w składzie:

– Wojciech Wojciechowski- przewodniczący komisji

– Hanna Zielińska – członek komisji

– Ewa Nadolna – członek komisji

– Anna Liegmann – członek komisji

2. Przystąpiono do analizowania wniosków. Komisja wzięła pod uwagę:

– ilość złożonych wniosków na poszczególne zadania

– wysokość szacunkowych środków finansowych PFRON przewidzianych na rok 2009

– ocenę zasadności wniosków

– wpływ odmowy lub udzielenia dofinansowania ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy

– częstotliwość korzystania ze środków PFRON

3. Komisja opiniowała wnioski złożone od 08.12.-15.12.2009 r. na poszczególne zadania:

? Przedmioty ortopedyczne

1) 613/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

2) 614/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

3) 615/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

4) 616/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

5) 618/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

6) 619/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono pozytywnie;

7) 617/09- wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z uwagi na wyczerpanie środków finansowych z PRFON na rok 2009 na w/w zadanie

8) 620/09 – wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z uwagi na wyczerpanie środków finansowych z PRFON na rok 2009 na w/w zadanie

9) 621/09 – wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z uwagi na wyczerpanie środków finansowych z PRFON na rok 2009 na w/w zadanie

10) 622/09 – wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z uwagi na wyczerpanie środków finansowych z PRFON na rok 2009 na w/w zadanie

11) 623/09 – wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z uwagi na wyczerpanie środków finansowych z PRFON na rok 2009 na w/w zadanie

12) 624/09 – wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z uwagi na wyczerpanie środków finansowych z PRFON na rok 2009 na w/w zadanie

13) 625/09 – wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z uwagi na wyczerpanie środków finansowych z PRFON na rok 2009 na w/w zadanie

14) 626/09 – wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z uwagi na wyczerpanie środków finansowych z PRFON na rok 2009 na w/w zadanie

15) 627/09 – wnioski spełnia wymogi formalne, rozpatrzono negatywnie z uwagi na wyczerpanie środków finansowych z PRFON na rok 2009 na w/w zadanie

4. Wolne wnioski:

Komisja ustaliła, że wszystkie składane wnioski na przedmioty ortopedyczne środki pomocnicze od dnia 08.12.2009 r. zostaną zarejestrowane ale z uwagi na wyczerpanie środków finansowych z PFRON na rok 2009 będą rozpatrywane negatywnie. Komisja ustaliła również, iż z uwagi na wyczerpanie środków finansowych z PFRON nie będzie się zbierała a pracownik merytoryczny za w/w zadania będzie odsyłał składane faktury wraz z wnioskiem z prośbą o przedłożenie faktur za zakupione środki pomocnicze, przedmioty ortopedyczne z początkiem nowego roku tj. 2010 wraz z stosownym (nowym) wnioskiem i wymaganymi załącznikami do wniosku obowiązującymi w nowym roku.