Projekt „Ku dorosłości!”

Powiat Tucholski zaprasza do udziału w projekcie pt.
„Ku dorosłości!”.

Celem projektu jest wyposażenie 10 usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej w wieku 17-20 lat,  przebywających na terenie powiatu tucholskiego, w kompetencje, wiedzę i kwalifikacje umożliwiające znalezienie zatrudnienia i podejmowanie w pełni świadomych dojrzałych decyzji.

Projekt realizowany jest w okresie  od 16.09.2019 r. do 31.12.2020 r.

Oferujemy: kursy zawodowe, bony edukacyjne na kursy językowe, stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, spotkania z doradcą zawodowym, indywidualny coaching, trening umiejętności społecznych w formie 2 – dniowego wyjazdu edukacyjnego.

Opiekunów prawnych dzieci oraz pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej zainteresowanych udziałem w projekcie, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul.Pocztowa 7, pok. nr 009. Kontakt telefoniczny: 052 559 20 18 lub 52 559 20 11

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dofinansowanie projektu z UE: 106.298,28 zł

Całkowita wartość projektu: 125.056,80 zł.

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 oraz środków Powiatu Tucholskiego.