Konkurs na realizację zadań publicznych

31 marca 2017

Konkurs na realizację zadań publicznych

Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych i podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej.

Termin składania ofert mija 14 kwietnia 2017 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.